2018 рік 

 1. Спосіб кріплення апаратів зовнішньої фіксації на груднино-ребровому каркасі. Патент України № 122460 від 10.01.2018р. Винахідники: Гур’єв С. О., Панасенко С. І., Максименко М. А., Кушнір В.А., Шуригін О. Ю., Резніченко Ю. В.
 2. Спосіб техніки екстраплеврального позавогнищевого металоостеосинтезу ребер. Патент України № 122462 від 10.01.2018р. Винахідники: Гур’єв С. О., Панасенко С. І., Максименко М. А., Кушнір В.А., Шуригін О. Ю., Резніченко Ю. В.
 3. Спосіб техніки екстраплеврального позавогнищевого металоостеосинтезу груднини. Патент України № 122461 10.01.2018р.Винахідники: Гур’єв С. О., Панасенко С. І., Максименко М. А., Кушнір В.А., Шуригін О. Ю., Резніченко Ю. В

2017 рік

 1. Спосіб зупинки та профілактики рецидиву кровотечі при не варикозних ураженнях шлунково-кишкового тракту. Патент України на корисну модель № 113102 від 10.01.2017р. Винахідники: Нікішаєв В.І., Болотських М.О., Лемко І.І.
 2. Спосіб фіксації грудинно-ключичного суглобу. Патент України на корисну модель № 118773 від 28.08.2017р. Винахідники: Воробей О.В., Дорош В.М., Гур’єв С.О., Воробей І.О., Максименко М.А., Хворостина В.М., Шуригін О.Ю.
 3. Спосіб корекції бампер синдрому використовуючи жорсткий провідник. Патент України на корисну модель № 121680 від 11.12.2017р. Винахідники: Нікішаєв В.І., Садовий В.Ю., Болотських М.О.
 4. Спосіб корекції бампер синдрому використовуючи трубку із полівінілхлориду. Патент України на корисну модель № 121679 від 11.12.2017р. Винахідники: Нікішаєв В.І., Садовий В.Ю., Болотських М.О.

2016 рік

 1. Спосіб оперативного лікування поперечних переломів грудини. Патент України № 109549 від 25.08.2016р. Винахідники: Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Шуригін О.Ю., Кулева О.В., Максименко М.А.
 2. Спосіб фіксації перелому реберної дуги. Патент України № 109550 від 25.08.2016р. Винахідники: Мороз Є. Д., Гур’єв С.О., Шуригін О.Ю., Кулева О.В., Максименко М.А.
 3. Діагностично-лікувальна тактика у постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах сучасних бойових дій. Патент України № 109693 від 25.08.2016р. Винахідники: Гур`єв С.О., Кравцов Д.І.
 4. Зовнішня фіксаційна система для репозиції застарілих пошкоджень задніх відділів тазового кільця. Патент України № 110287 від 10.10.2016. Винахідники: Гур’єв С.О., Гуселетова Н.В., Максименко М.А., Бурлука В.В., Анкін М.Л., Трофімова К.П., Петрик Т.М.
 5. Спосіб дренування плевральної порожнини при гідротораксі. Патент України №111188 від 10.11.2016.Винахідники: Мороз Є. Д., Гур’єв С.О., Гуселетова Н.В., Новіков Ф.М.,Максименко М.А., Дорош В.М., Пенкальський О.О., Іванов В.І.

2014 рік 

 1. Виріб для підігріву органів черевної порожнини. Патент України № 91346 від 25.06.2014. Винахідники: Рощін Г.Г., Іванов В.І., Пенкальський О.О.
 2. Спосіб централізації кровообігу та тимчасової зупинки кровотечі у травмованих з масивною внутрішньочеревною кровотечею. Патент України № 92785 від 10.09.2014. Винахідники: Юрченко В.Д., Гур`єв С.О., Кукуруз Я.С., Йосипенко І.О., Шуригін О.Ю., Хворостина В.М.
 3. Спосіб оперативного лікування хворих на контрактуру Дюпюітрена з фіброзом печінки. Патент України № 95255 від 10.12.2014. Винахідники: Гур`єв С.О., Яловенко В.С., Беспаленко А.А.,Іскра Н.І.

2013 рік

 1. Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини у щурів. Патент України № 76875 від  25.01.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Гудима А.А., Крилюк В.О.
 2. Спосіб багатофакторного аналізу летальності у постраждалих з поєднаною травмою. Патент України № 79306 від  25.04.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Крилюк В. О., Новіков Ф.М., Кузьмін В. Ю., Іванов В. І., Пенкальський О.О.
 3. Вимірювач глибини рани. Патент України № 81200 від  25.06.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Гур'єв С.О., Кукуруз Я.С., Йосипенко І.О., Шуригін О.Ю., Хворостина В.М.
 4. Смуга психологічної підготовки рятувальників. Патент України № 83602 від  25.09.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Сличко І.Й., Назаренко І.І.  
 5. Спосіб анатомо-функціональної оцінки тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми. Патент України № 83698 від  25.09.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Крилюк В. О., Новіков Ф.М., Кузьмін В. Ю., Іванов В. І., Пенкальський О.О.  
 6. Спосіб прогнозування перебігу травматичної хвороби  у постраждалих з важкою поєднаною абдомінальною травмою. Патент України № 89699 від  25.09.2013. Винахідники: Рощін Г.Г., Крилюк В. О., Новіков Ф.М., Кузьмін В. Ю., Іванов В. І., Пенкальський О.О.  
 7. Спосіб ендоскопічної резекції слизової оболонки  шлунково-кишкового тракту. Патент України № 86122 від  10.12.2013. Винахідники: Нікішаєв В.І., Лазарчук В.М.  

  2012 рік

 1. Спосіб підготовки товстої кишки до колоноскопії. Патент України № 66487 від  10.01.2012. Винахідники: Нікішаєв В.І., Бойко В.В., Лазарчук В.М.
 2. Спосіб тотальної хромоколоноскопії. Патент України № 66488 від 10.01.2012. Винахідники: Нікішаєв В.І., Бойко В.В., Лазарчук В.М., Лемко І.І.
 3. Тазово-абдомінальний пояс. Патент України № 73984 від  10.10.2012. Винахідники: Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Сацик С.П., Крилюк В.О., Максименко М.А., Чундак С.С.
 4. Спосіб оцінки тяжкості стану постраждалої дитини з політравмою на догоспітальному етапі. Патент України № 70251 від  11.06.2012. Винахідники: Шкатула Ю.В., Гур’єв С.О. Власник: Сумський державний університет

2011 рік

 1. Спосіб виміру площі стравохідного отвору діафрагми у пацієнтів із грижами стравохідного отвору діафрагми. Патент України № 62024 від 10.08.2011 р. Винахідники: Міхальчевський В.П., Нікішєв В.І., Міхальчевський П.С.

2010 рік

 1. Спосіб ушивання рани серця. Патент України № 48413 від 10.03.2010р. Винахідники: Новіков Ф.М., Воробей О.В., Сличко І.Й., Воробей І.В., Хворостина В.М., Допіряк О.В.

 

2009 рік

 1. Ендоскопічний пристрій для взяття матеріалу на мікробіологічне дослідження. Патент України № 40249 від 25.03.2009 р. Винахідники: Нікішаєв В.І., Задорожній О.М., Маковецький П.П.
 2. Спосіб лапароскопічного ушивання порожнистих органів. Патент України № 40195 від 25.03.2009р. Винахідники: Тутченко М.І., Ярошук Д.В., Рудик Д.В., Іскра Н.І.
 3. Спосіб холецистостомії з одночасним дренуванням внутрішньопечінкових жовчних проток через холецистостому. Патент України № 41854 від 10.06.2009р. Винахідники: Асланян С.А., Асланян Л.С., Рощін Г.Г., Хворостина В.М.
 4. Спосіб стимуляції кишечнику в післяопераційному періоді при політравмі. Патент України № 42664 від 10.07.2009р. Винахідники: Воробей І.О., Воробей О.В., Сличко І.Й., Хворостина В.М.
 5. Спосіб визначення стінок цибулини дванадцятипалої кишки при ендоскопічному дослідженні. Патент України №44039 від 10.09.2009р. Винахідники: Нікішаєв В.І., Мокрик В.Ю.

 

2008 рік

 1. Спосіб зовнішнього одночасного дренування внутрішньопечінкових жовчних проток і жовчного міхура. Патент на корисну модель № 29540 від 10.01.2008 р. Винахідники: Асланян С.А., Асланян Л.С., Рощін Г.Г., Хворостина В.М.
 2. Спосіб лікування та профілактики рецидиву кровотечі із синдромом Меллорі-Вейса. Патент на корисну модель № 29897 від 25.01.2008 р. Винахідники: Нікішаєв В.І, Задорожній О.М., Ничипорук В.В.
 3. Спосіб подвійного дренування жовчного міхура і внутрішньопечінкових жовчних проток. Патент на корисну модель № 31612 від 10.04.2008р. Винахідники: Асланян С.А, Асланян Л.С, Рощін Г.Г, Хворостина В.М.
 4. Спосіб хірургічного лікування механічної жовтяниці внаслідок непрохідності жовчних проток у воротах печінки. Патент на корисну модель № 33773 від 10.07.2008 р. Винахідники: Асланян С.А, Асланян Л.С, Рощін Г.Г, Хворостина В.М.
 5. Спосіб лікування та профілактики рецидиву кровотеч при не варикозних ураженнях шлунково-кишкового тракту. Патент на корисну модель № 37051 від 10.11.2008 р. Винахідники: Нікішаєв В.І, Задорожній О.М., Запорожан С.Й.

 

2007 рік

 1. Спосіб хірургічного лікування ускладненого перебігу синдрому абдомінальної компресії. Патент на корисну модель № 20516 від 15.01.2007 р. Винахідники: Рощін Г.Г., Крилюк В.О., Пагава О.З.
 2. Пристрій для поетапного закриття лапаротомної рани при синдромі абдомінальної компресії. Патент на корисну модель № 25950.  Винахідники:Рощін Г.Г,Крилюк В.О,Пагава О.З,Ничипорук В.В.
 3. Спосіб моделювання гострого панкреатиту у щурів. Патент на корисну модель №21049 від 15.02.2007р. Винахідники: КрилюкВ.О., Дейнека С.В, Іскра Н.І, ВасильчукО.В.
 4. Ендоскопічний безоаротриптор. Патент на корисну модель № 22869 від 25.04.2007р.Винахідники: Нікішаєв В.І, Задорожній О.М.
 5. Спосіб ендоскопічної топографії езофагокардіальної зони в діагностиці аксіальної грижі стравохідного отвору діафрагми. Патент на корисну модель № 20840 від 15.02.2007р. Винахідники: : Нікішаєв В.І, Задорожній О.М.
 6. Спосіб прогнозування розвитку гострого панкреатиту у потерпілих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини. Патент на корисну модель № 26288 від 10.09.2007р. Винахідники: Рощін Г.Г, Крилюк В.О, Ткаченко А.О.

 

 


www.000webhost.com