2016 рік

 1. Інфекційні ускладнення травматичного процесу у постраждалих з полі системними пошкодженнями: монографія / С.О. Гур’єв, П.В. Танасієнко, О.С. Соловйов. // – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 286с.

 

2014 рік

 1. Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч / Л.Я. Ковальчук, Є.М. Шепетько, В.О. Шапринський, О.І. Іващук, В.І. Нікішаєв, І.Я. Дзюбановський, В.А. Шуляренко, Ю.В. Грубнік, С.Л. Рачкевич, В.В. Ганжий // за ред.. Є.М. Шепетька. – Київ: Фенікс, 2014.– 424с.

 

2013 рік

 1. Наукові засади організацій медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру (принципи організації та координація гуманітарної допомоги) / С.О. Гур’єв, П.Б. Волянський, В.В. Федорчак, М.І. Стрюк, А.В. Терент’єва, Н.І. Іскра, Л.П. Овельчук // Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». – Київ. – 2013. – 304 с.

 

2012 рік

 1. Консервативне лікування постраждалих літнього віку з вертлюговими переломами стегнової кістки /С.О. Гур’єв, А.І. Цвях, С.П. Сацик // Тернопіль -2012.-116 с.
 2. Політравма у дітей. Догоспітальний та ранній госпітальний етап. / С.О. Гур’єв, Ю.В. Шкатула, С.П. Сацик // Суми -2012.-128с.

 

2011 рік

 1. Пошкодження органів та структур позаочеревинного простору у постраждалих з полісистемною травмою / С.О.Гур’єв, О.С.Соловйов, В.А. Кушнір, С.П.Сацик // К.: Ніка-Центр, 2011- 160с.
 2. Клінічна організація діагностики пошкоджень у постраждалих з політравмою / О.С.Соловйов, С.О.Гур’єв, С.П.Сацик // К.: Ніка-Центр, 2011- 144с.

 

2010 рік

 1. Мобільні формування державної служби медицини катастроф як механізм управління процесом подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій / Гур’єв С.О., Волянський П.Б., Миронець С.М., Терент’єва А.В., Рощін Г.Г., Новіков Ф.М., Сацик С.П., Танасієнко Т.В., Бондарчук Г.В., Іскра Н.І., Назаренко І.І.. // К.:ІДУУСЦЗ МНС України, УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України. Київ. 2009.- 384 с. УДК: 614.8. ISBN: 978-966-2165-04-8
 2. Реагування на виникнення надзвичайних ситуацій / Волянський П.Б., Головацький О.Л., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Іскра Н.І., Миронець С.М., Потеряйко С.П., Рощін Г.Г., Сацик С.П., Терент’єва А.В., Тищенко В.О. // К.:ІДУНЦЗ НУЦЗУ, УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України.- Вінниця, 2010. – 412 с. УДК: 614.8+65.012.32+351.759.6

 

2009 рік

 1. Кризовий менеджмент та принципи управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Гур’єв С.О., Терент’єва А.В., Волянський П.В.// Київ.2008.-148 с. УДК 614.8+65.012.32+351.759.6 ISBN 978-966-611-664-5
 2. Поєднана закрита торако-скелетна травма / Гур’єв С.О., Сацик С.П., Кузьмін В.Ю., Танасієнко П.В. // -Київ.2009-182с. УДК 616.712-001.5. ISBN 978-966-2165-05-8
 3. Управління комплексним процесом подолання наслідків катастрофічних повеней / Гур'єв С.О., Волянський П.Б., Миронець С.М., Рощін Г.Г., Терент'єва А.В., Волошин С.М. // -К.: б.в., 2009.-290 с. УДК 614.8:551(038). ISBN 978-966-2165-04-5
 4. Неопухолевые заболевания пищевода / Фомин П.Д., Грубник В.В., Никишаєв В.І., Малиновский А.В. // - Киев.2008.-304с. УДК 616.329. ISBN 978-966-1653-00-8
 5. Мобільні формування Державної служби медицини катастроф як механізм управління процесом подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Під редакцією професора С.О.Гур’єва.-Київ, 2009.-384с. УДК 614.8. ISBN 978-966-2165-04-08

 

2008 рік

 1. Організація та управління процесом надання медичної допомоги постраждалим внаслідок землетрусів / С.О.Гур’єв, П.Б.Волянський, А.В,Терент’єва, С.П.Сацик, Ю.О.Гріненко // Монографія.-Київ.-2008.-188 с. УДК 614.8:550.348.436+614.88
 2. Лікування постраждалих з полісистемними та полі органними пошкодженнями в сільській місцевості / С.О.Гур’єв, П.В.Танасієнко, М.М.Хіміч, В.Д.Шищук // Монографія.-Житомир.-2008.-112 с.
 3. Політравма у літніх людей / Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Кузьмін В.Ю., Танасієнко П.В., Бондарчук Г.В. // Монографія. – м.Вінниця.-2008.-205 с.
 4. Портальная гипертензия и ее осложнения / В.В.Бойко, В.І.Нікішаєв, В.І.Русін та ін.// Харьков.-2008.-334 с.
 5. Неопухолевые заболевания пищевода / Фомин П.Д., Грубник В.В., Никишаев В.И. Малиновский А.В. // К: ООО «Бизнес-Интелект», 2008.-300с.
 6. Язва Дьелафуа / Фомин П.Д., Никишаев В.И. // - К: ООО «Бизнес-Интелект», 2008.-80 с.

 

2007 рік

 1. Уніфіковане лікування постраждалих з відкритою торакоабдомінальною травмою / С.О. Гур’єв, Є. М. Маєтний // - Олександрія КП «МД».- 2007.-125 с.
 2. Поєднана торакоабдомінальна травма. Клініко-організаційні засади лікування постраждалих на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги / С.О. Гур’єв, Г.В. Бондарчук, М.І. Покидько, В.М. Знахарчук //- Вінниця.-2007.-167 с.
 3. Острые отравления: диагностика и неотложная помощь / И.С.Зозуля, О.В.Иващенко, В.И.Боброва, Т.В.Ганджа, В.В.Орел, В.К. Худошин // Киев.-2007.-91с.
 4. Лікування переломів стегнової кістки у постраждалих при поєднаній травмі / С.О.Гур’єв, В.Д. Шишук, П.І. Жученко // Суми.-ВВП «Мрія-1» ТОВ.-2007-203с.

 

 

 

 

www.000webhost.com