Науково-методичні посібники за 2017 рік

 1. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі: навчальний посібник. Крилюк В.О., Гур’єв С.О., Іскра Н.І., Гудима А.А., Соловйов О.С., Кузьмін В.Ю., Максименко М.А., Кузьмінський І.В., Доморацький О.Е., Гродецький В.К., Сурков Д.М., Дзецюх Т.І., Самофал Ю.Є., Крижевський В.В. ISBN 978-617-7335-11-4 – Київ - 2017. –400с.
 2. Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Рощін Г.Г., Медведовська Н.В., Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Мазуренко О.В., Сличко І.Й., Назаренко І.І. –К.:Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 288с. (Серія «Сімейна медицина»).
 3. Відділення екстреної медичної допомоги багатопрофільних лікарень: Навчально-методичний посібник. Мороз Є.Д., Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Печиборщ В.П., Цуглевич Я.М., Крижевський В.В., Михайловський М.М., Крилюк В.О.,Фесак О.В., Шуригін О.Ю., Донюк Ю.В., Клим В.С., Мошак Т.М. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – 136с.
 4. Домедична допомога. Серцево-легенева реанімація (алгоритми та маніпуляції). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. – Київ. – 2017. – 73с.
 5. Домедична допомога. Травма (алгоритми та маніпуляції). Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Цимбалюк Г.Ю., Губенко І.Я., Федосєєва О.В. – Київ. – 2017. – 84с.
 6. Медичний захист військ. Гур’єв С.О., Шкатула Ю.В., Печиборщ В.П., Іскра Н.І., Бадіон Ю.О. - Суми: Видавництво СумДУ, 2017.-176 с.
 7. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник. Зозуля І.С., Боброва В.І., Рощін Г.Г. та ін..; за ред. Зозулі І.С. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 960с.

 

Науково-методичні посібники за 2016 рік

 1. Домедична допомога при мінно-вибуховій травмі. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Крилюк О.Є., Петряєва О.Б., Терещенко А.В.  Київ – 2016 – 28с.Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: практичний посібник. Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Дрозденко Н.В., Іскра Н.І., Макаренко А.М., Стрюк М.П., Терент’єва А.В.  Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 136с.
 2. Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій: навчальний посібник. Близнюк М.Д., Волянський П.Б., Гафарова М.Т., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Матяш В.І., Сацик С.П., Терент’єва А.В. Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 324 с.
 3. Виживання в умовах надзвичайних ситуацій: практичний посібник. Волянський П.Б., Барило О.Г., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Михайлов В.М., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В. Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 189с.
 4. Знай! Вмій! Врятуй! Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми: методичний посібник для шкільних викладачів. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Крилюк О.Є.  К.: «БІ ТУ БІ ГРУП», 2016. – 80с.
 5. Знай! Вмій! Врятуй! Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми: методичний посібник для учнів молодших класів. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Крилюк О.Є. К.: «БІ ТУ БІ ГРУП», 2016.
 6. Знай! Вмій! Врятуй! Домедична допомога постраждалим внаслідок мінно-вибухової травми: методичний посібник для учнів старших класів. Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Максименко М.А., Крилюк О.Є. К.: «БІ ТУ БІ ГРУП», 2016. 
 7. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник. Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельнік С.В., Деніел Смайлі, Шлапак І.П., Вершигора А.В., Хіміон Л.В., Пархоменко О.М., Бережний В.В., Рощіна Г.Ф., Тутченко М.І., Крилюк В.О., Іскра Н.В., Мазуренко О.В., Кузьмін В.Ю., Сличко І.Й., Лобода Г.Г., Кузьмінський І.В.  – Київ, Юстон. – 2016. – 212с.

 

Науково-методичні посібники за 2015 рік

 1. Перша допомога при ДТП (алгоритми, маніпуляції). Крилюк В.О., Юрченко В.Д., Гудима А.А., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Самофал С.С., Крилюк О.Є., Падалка В.М.  – К.: 2015. – 48с.
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія Т. 2. Окреми питання анестезіології та інтенсивної терапії. Клігуненко О.М., Нікішаєв В.І., Кравець О.В. Під редакцією І.П.Шлапака. Київ, “Фенікс”, 2015 р.500 с.
 3. Навчальний план та уніфікована програма циклу спеціалізації за спеціальністю "Ендоскопія". Фомін П.Д., Матвійчук Б.О., Кондратенко П.Г., Січкоріз О.Є., Нікішаєв В.І., Євтушенко О.І., Баранніков К.В., Швидкий Я.Б., Савицький Я.М., Тумак І.М., Гіпп І.Г., Рачкевич С.Л., Іванців В.А., Кушнірук О.І., Скляров П.О., Коляда І.О. Львів – Київ: 2015. – 24.
 4. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу (стажування) за спеціальністю "Ендоскопія". Фомін П.Д., Матвійчук Б.О., Кондратенко П.Г., Січкоріз О.Є., Нікішаєв В.І., Євтушенко О.І., Баранніков К.В., Швидкий Я.Б., Савицький Я.М., Тумак І.М., Гіпп І.Г., Рачкевич С.Л., Іванців В.А., Кушнірук О.І., Скляров П.О., Коляда І.О. Львів – Київ: 2015. – 29.
 5. Рекомендації з тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій для медичного персоналу (Tactical Combat Casualty Care Guidelines for Medical Personnel). Крилюк В.О., Сурков Д.М., Сирадоєва О.О.  3 червня 2015р.
 6. Медичне сортування (методичний посібник).  Волянський П.Б., Близнюк М.Д., Печиборщ В.П., Крилюк В.О., Гудима А.А. Київ – 2015, 41с.

 

Науково-методичні посібники за 2014 рік

 1. Екстрена медична допомога (нормативно-правові документи): довідник. За ред. В.Д. Юрченка. – Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ». Київ –2014.– 275с.
 2. Екстрена медична допомога (вибрані аспекти): навчальний посібник  Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги».  Гудима А.А., Крилюк В.О., Максименко М.А. і інші.  Київ  – Донецьк: Лондон – ХХІ, 2014. – 320 с.
 3. Реагування на надзвичайні ситуації (навчальний посібник). О.Г. Барило, П.Б. Волянський, С.О. Гур’єв, М.Л. Долгий, О.П. Євсюков, В.М. Михайлов, Н.І. Іскра, С.П. Потеряйко, А.В. Терент’єва, О.В. Ткаченко. – К.: Вид-во «Бланк-Прес», 2014. – 208с.
 4. Ендоскопічні класифікації: навчальний посібник. В.І. Нікішаєв, І.М. Тумак, О.О. Врублевська. – К.: Видавничий дім «Аванпост-Прим», 2014. – 16с.
 5. Організація та проведення навчань щодо реагування підрозділів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я на дорожньо-транспортні пригоди з великою кількістю постраждалих  (методичний посібник). В.Д. Юрченко, П.Б. Волянський, М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ.  Київ, 2014 р. – 32 с.
 6. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби системи екстреної медичної допомоги (Навчально-методичний посібник) Г.Г. Рощін, М.Д. Близнюк, А.В. Вершигора, Деніел Смайлі, С.В. Синельник, Г.Г. Лобода, Н.В. Ластовецька.  К., Логос. – 2014. – 91 с.
 7. Медичне сортування. Юрченко В.Д. Близнюк М.Д., Крилюк В.О., Синельник С.В., Гудима А.А., Печиборщ В.П. Навчально-методичний посібник для екстреної медичної допомоги. Затвердж. Наказом МОЗ України від 15.01.2014 р. № 34. – 42 с.
 8. Окремі питання організації медичного страхування. Бадюк Л.М., Бадюк Л.М., Хоменко І.Г., Ковида Д.В. Печиборщ В.П. Навчальний посібник  К: СПД Чалчинська Н.В..- 2014.- 72с
 9. Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час. Печиборщ В.П. Бадюк Л.М., Солярик В.В., Бадюк Л.М., Хоменко І.Г., Жупан Б.Б., Погорілий М.М., Вдовиченко В.А. Навчальний посібник.  К: СПД Чалчинська Н.В..- 2014.- 108с.
 10. Європейська настанова з гарантії якості скринінгу на колоректальний рак. Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Врублевська О.О., Болотських М.О., Патій А.Р., Бойко В.В.  386с.
 11. Стандартизовані системи оцінки тяжкості пошкоджень та стану постраждалих: навч. посіб. Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Мазуренко О.В., Кузмін В.Ю., Іванов В.І.  – К.: 2014. – 84с. [Рекомендовано до друку засіданням вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, протокол № 2 від 12.02.2014 р.].
 12. Домедична допомога в умовах бойових дій: Методичний посібник. Юрченко В.Д., Крилюк В.О., Гудима А.А., Заруцький Я.Л., Романко Б.С., Кузьмін В.Ю., Кузьмінський І.В., Крилюк О.Є., Бочковий П.Л.  -К.: Середняк Т.К., 2014, 80с.
 13. Домедична допомога: Методичний посібник.Крилюк В.О., Юрченко В.Д., Гудима А.А., Кузьмінський І.В., Самофал С.С., Крилюк О.Є., Падалка В.М.  К.: НВП «Інтрерсервіс», 2014. – 84с.
 14. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту. Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Іскра Н.І., Миронець С.М., Переверзін Ю.П., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В., Федорчак В.В.  Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня ДІЛО», 2014. – 352с.

 

Науково-методичні посібники за 2013 рік

 1. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту «Запобігти, врятувати, допомогти». Андрієнко В.М., Болотських М.В., Барило О.Г., Волянський П.Б., Гур’єв С.О., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Іскра Н.І., Миронець С.М., Переверзін Ю.П., Потеряйко С.П., Терент’єва А.В.,Тищенко В.О.  Навчальний посібник. Під загальною редакцією М.В. Болотських. – Вінниця: ТОВ Видавництво – друкарня «Діло», 2013. – 352с.
 2. Нормативно-правові основи реорганізації системи реагування та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій на територіальному рівні. Гур’єв С.О., Юрченко В.Д., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В., Михайловський М.М., Танасієнко П.В.  (Довідковий посібник) МОЗ України, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, НМАПО ім. П.Л. Шупика, – Київ. 2013р.– 84с.

 

Науково-методичні посібники за 2012 рік

 1. Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапия. Глумчер Ф.С., Фомин П.Д., Педаченко Є.Г., Гетьман В.Г., Рощин Г.Г. та ін..- ВСИ «Медицина»-2012.
 2. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога. І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва, Р.А. Абизова, В.С. Андрієць, М.Л. Анкін, Г.І. Белебезьєв, А.В. Беляєв, Г.Ф. Білоклицька, О.О. Біляєва, В.О. Бобров, О.В. Боброва, А.І. Бойко, С.О. Возіанов, Т.І. Ганджа, О.М. Гончарук, І.І. Горпинченко, Ю.М. Гурженко, В.С. Дзюрак, М.Б. Дмитрієва, Л.М. Заноздра, А.І. Зозуля, О.В. Іващенко, І.П. Козярін, І.А. Косаківська, А.Л. Косаковський, А.С. Крикун, В.М. Кузнецов, А.О. Лайко, Г.Г. Лемзяков, С.С. Леуш, В.І. Мамчич, Ю.І. Марков, В.В. Орел, В.М. Падалка,  Р.К. Палієнко, К.Я. Передков, М.Є. Поліщук, В.А. Попов, С.О. Риков, Г.Г. Рощін, В.І. Слободкін, Б.І. Слонецький, М.Ф. Соколов, Т.О. Солнцева, М.І. Тутченко, В.К. Худошин, Т.Г. Чухрай, І.В. Шаргородська, В.О. Шкорботун, І.П. Шлапак. - К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с. (Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога. І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та інші.;за ред.. проф. І.С. Зозулі. - К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.)
 3. Екстрена медична допомога. Догоспітальний етап – алгоритми, маніпуляції (базовий рівень). Г.Г. Рощін, А.А. Гудима, В.Ю. Кузьмін, В.О. Крилюк, В.М. Падалка, О.Є. Шведова, І.І. Назаренко; за заг.ред..д.м.н. Г.Г. Рощіна. – К.-2012.-84с.
 4. Анестезіологія та реаніматологія: навчальний посібник для медичних сестер-анестезистів. Хитрий Г.П., Лісецький В.А. та ін. К.: «МП Леся», 2012. – 287 с.

 

Науково-методичні посібники за 2011 рік

 1. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) за редакцією професора Г.Г. Рощіна. / Г.Г. Рощін, О.М. Пархоменко, В.О. Крилюк, В.М.Падалка, Г.Г.Лобода // - Київ -2011.-160с.
 2. Тестові питання з ендоскопії (навчальний посібник). / В.Й. Кімакович, В.І. Нікішаєв, А.В. Тофан, К.В. Баранников // - К.: ПТІ “Київоргбуд” - 2011.- 197 с.
 3. Дидактичні матеріали з діагностичної та лікувальної ендоскопії (навчально-методичне видання) / А.В.Тофан, В.І.Нікішаєв, К.В.Баранников // - К.: ПТІ “Київоргбуд” - 2011.- 140с.
 4. Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога / Г.Г. Рощін, С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула, В.Ю. Кузьмін, Н.І. Іскра, А.В. Терент’єва // Суми: Видавництво СумДУ - 2011.-321с.

 

Науково-методичні посібники за 2010 рік

 1. Перша медична допомога в екстремальних ситуаціях Учбовий посібник для слухачів навчально-тренувальних центрів з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях / Г.Г. Рощін, М.В. Нацюк, О.Л. Зіневич, В.М. Падалка // -Київ, 2010.-185 с.
 2. Догоспітальна екстрена медична допомога України 2008-2009 рік / Завальний В.Н., Рощин Г.Г., Стрельников М.О., Михайловський М.М., Терент’єва А.В., Крилюк В.О., Романютін А.Щ. //-Київ,-2010.-184 с.
 3. Інтенсивна терапія гострих отруєнь. Навч. Посібник. За ред. В.І.Зубкова /Хитрий Г.П., Говенко А.В., Кішко Р.М., Левченко Т.М. // – К.: ЗАТ "Віпол", 2010. – 188 с.
 4. Основні показники діяльності служби швидкої медичної допомоги України Довідник (за даними річних звітів, ф. № 22) / Єригіна В.Т.// - Київ, 2010.-120 с.

 

Науково-методичні посібники за 2009 рік

 1. Медицина неотложных состояний / Зозуля И.С., Иващенко О.В., Падалка В.Н., Соколов Н.Ф. и др. //-Киев: «Медицина»-2008, 696 с. УДК 616-085
 2. Екстрена медична допомога (базова підтримка життя) / Рощін Г.Г., Крилюк В.О., Нацюк М.В., Зіневич О.Л., Кузьмін В.Ю., Падалка В.М., Кузнєцов О.С., Олексенко І.І.
 3. // Київ.-2009.-138 с. УДК 616-083.98
 4. Показники роботи швидкої та невідкладної медичної допомоги України в 2006-2007 роках (Довідковий посібник)./ Рощін Г.Г., Вершигора А.В., Завальний В.Н., Михайловський М.М., Павленко Л.В., Терент'єва А.В. // -Київ, 2009.-225с.
 5. Збірник питань і тестових завдань для лікарів, курсантів циклу спеціалізації та передатестаційного циклу на отримання звання лікаря-спеціаліста та кваліфікаційної категорії за фахом «ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ». / Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Опанасюк Н.Д., Черненко В.В., Коруля І.А., Лопух І.Я., Кімакович В.Й., Нікішаев В.І.// -К.:Друкар, 2009.-160 с.

 

Науково-методичні посібники за 2008 рік

 1. Основи токсикології / Рощін Г.Г, Строкань А.П, Тимченко А.С, Нацюк М.В, Рощина Г.Ф. // Київ-КНУТД-2007.-138с.
 2.  Показники роботи лікарень швидкої медичної допомоги України в 2005-2006 роках ( Довідниковий посібник) / В.Д.Юрченко, Г.Г.Рощін, Л.І.Карамушка, С.Г.Хотіна, М.М.Михайловський, О.О.Мостіпан, Л.В.Павленко, А.В.Терентьєва) // -Николаев.-2008.-176с.
 3. Екстрена медична допомога. / Г.Г.Рощін, М.В.Нацюк, В.О.Крилюк, О.С.Кузнєцов, О.Л.Зіневич, В.М.Падалка, І.І.Олексенко. //- Київ.-2008.-127 с. УДК 616-083.98
 4. Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В.Й.Кімаковіч, В.І.Нікішаєв // Львів: видавництво Медицина Світу.-2008-208 с. 

 

Науково-методичні посібники за 2007 рік

 1. Алгоритм та контрольні тексти з невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. / Г.Г. Рощін, М.В. Нацюк, О.Л. Зіневич, Н.І. Іскра, Ю.В. Кляцький, В.О. Крилюк, В.Ю. Кузьмін, О.С. Кузнєцов, О.В. Мазуренко, Г.Ф. Мацідонська, А.О. Романютін, Г.Г. Лобода, В.М. Падалка, С.П. Сацик, М.Ф. Соколов. // Київ, 2007.-168 с.
 2. Альбом з надання медичної допомоги при нещасних випадках / Г.Г. Рощін, М.В. Нацюк, О.С. Кузнєцов, О.Л. Зіневич //-Київ, 2007.- 42 с.
 3. Невідкладна медична допомога  хворим з гострою кардіальною патологіє на догоспітальному етапі / Зозуля І.С, Ганджа Т.І., Соколов М.Ф., Вятченко-Карпинська О.В. // Методичний посібник.-2007.-30с.
 4. Швидка та невідкладна медична допомога України в цифрах.2000-2005роки. (Довідниковий посібник) / Ю.О. Гайдаєв, Г.Г. Рощін, А.В. Вершигора, В.М. Михальчук, В.Н. Завальний, Г.Г. Лобода, М.М. Михайловський, Л.В. Павленко. // - Київ-2007-201с. УДК 514.88
 5. Показники роботи станцій швидкої та відділень (пунктів) невідкладної медичної допомоги України в 2005-2006 роках / Ю.О. Гайдаєв, Г.Г. Рощін, В.М. Михальчук, А.В. Вершигора, О.Л. Дерибон, В.Н. Завальний, М.М. Михайловський // – Київ.-2007.-105с. 

 

 

www.000webhost.com