1. Організація надання невідкладної медичної допомоги на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги. Толстанов А.К., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С., Лєхан В.М., Кризина Н.П., Рощін Г.Г., Лисенко Г.І., Бережний В.В., Матюха Л.Ф., Сличко І.Й., Ященко О.Б., Осташко С.І., Надутий К.О., Слабкий В.Г., Надута-Скринник О.К., Матвієць Л.Г. (Затверджено Першим заступником Міністра охорони здоров’я України Р.О. Моісеєнко 29.02.2012). м. Київ – 2012.- 14с.
 2. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі (методичні рекомендації МОЗ України, Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи)Фомін П.Д., Березницький Я.С., Бойко В.В., Велигоцький М.М., Гапонов В.В., Запорожченко Б.С., Клигуненко О.М., Кондратенко П.Г., Ліщишина О.М., Матвійчук Б.О., Нікішаєв В.І., Новицька-Усенко Л.В., Рачкевич С.Л., Русін В.І..- м. Київ - 2012 – 108 с.
 3. Надання екстреної медичної допомоги при травматичних пошкодженнях, що виникають внаслідок дорожньо-транспортних пригод на догоспітальному етапі. Гур’єв С.О., Сацик С.П., Танасієнко П.В., Кушнір В.А., Казачков В.Є., Максименко М.А., Чундак С.С. м. Київ - 2012 – 108с.
 4. Неінвазійні методи детоксикації: гастро-інтестінальна санація, кишковий діаліз, гастро-інтестінальний лаваж (СПА еференс, кишковий лаваж)  Шейман Б.С., Проданчук М.Г., Волошина Н.О., Сафронова І.О., Урін О.О., Мазур С.В., Захаров О.Р., Іць В.В. Методичні рекомендації. МОЗ України. м. Київ-2012, 28 с.
 5. Профілактика, діагностика та лікування інгаляційних отруєнь ліквідаторів та населення при фосфорних отруєнь. Шейман Б.С., Колінковський О.М., Варус В.І., Зербіно Д.Д. Методичні рекомендації. МОЗ України. Київ-Львів 2012, 48 с.
 6. Загальні принципи розробки Плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій // Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Мазуренко О.В., Кузьмін В.Ю. та співавт.// (Методичні рекомендації) – К.-2013- 40 стор.
 7. Антидотна терапія гострих отруєнь чадним газом під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Гур’єв С.О., Курділь Н.В., Падалка В.М., Юрченко В.Д., Крилюк О.Є., Кузмінський І.В., Вакуленко Р.В., Вороненко В.В. // (Методичні рекомендації) – К.-2013- 28 стор.
 8. Організація відправки осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій соціального характеру на лікування та реабілітацію за кордон // Мусій О.С., Гур’єв С.О., Шевчук Г.А., Тімошенко Т.В., Стеблюк В.В., Горбань А.Є. // Методичні рекомендації (55.14/75.14) Київ – 2014. 23с.
 9. Функціонування системи медичного захисту населення в особливий період (воєнний час) за умов сучасних військових дій, проведених у світі // Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Гуселетова Н.В. // Методичні рекомендації (79.14/115.14) Київ – 2014. 48с.
 10. Алгоритми лікувальної тактики хворих з портальною гіпертензією (К 70-77) // Тутченко М.І., Рудик Д.В., Бабій В.П., Гуселетова Н.В., Іскра Н.І., Новіков М.Є., Шавловський О.В. // Методичні рекомендації (203.13/131.14) Київ – 2014. – 32с.
 11. Принципи та технологія домедичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій // Гур’єв С.О., Гудими А.А., Крилюк В.О., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В., Максименко М.А. // Київ – 2014. – 40с.
 12. Принципи та технологія домедичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій // Гур’єв С.О., Гудими А.А., Крилюк В.О., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В., Максименко М.А. // (№ 128.14/215.14) Київ – 2014. – 40с.
 13. Алгоритми лікувальної тактики хворих з холодовою травмою, відмороженням окремих ділянок та сегментів тіла // Толстанов О.К., Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Кукуруз Я.С., Близнюк М.Д., Пенкальський О.О.// (№71.13/262.14) Київ – 2014.
 14. Принципи визначення потреби кадрового та матеріального ресурсу системи охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод // Гур’єв С.О., Сацик С.П., Кушнір В.А., Гуселетова Н.В., Кушнір Г.П., Мостіпан О.О., Євдошенко В.П. // (№ 194.14/344.14) Київ – 2014.
 15. Лікувальна тактика при гострому та хронічному панкреатиті / Гур’єв С.О., Тутченко М.І., Рудик Д.В., Іскра Н.І., Дирда О.О. // УДК: 616.37-002.2-08. Київ – 2015. 32 с.
 16. Принципи індикативного контролю діяльності служби екстреної медичної допомоги / Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Крилюк В.О., Гуселетова Н.В., Максименко М.А., Курділь Н.В., Волошин В.Д., Синельник С.В., Трофімова К.П., Кулева М.Л. // Київ – 2015, 40 c.
 17. Етапи та принципи впровадження системи управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2009 в лікувально-профілактичних закладах України / Мороз Є.Д., Асауленко А.О., Гур’єв С.О., Гуселетова Н.В., Демченко І.Б., Крилюк В.О., Кушнір В.А., Максименко М.А., Танасієнко П.В., Мостіпан О.О., Парій В.Д., Сєбєлєва З.М., Трофімова К.П. // Київ – 2015, 47с.
 18. Діагностика, лікування та реабілітація постраждалих з пошкодженням органів та структур позаочеревинного простору при політравмі // Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Гуселетова Н.В., Кулева О.В., Кушнір В.А., Кушнір Г.П. Сацик С.П. // Київ 2016. 23с.
 19. Методика розрахунку штатної чисельності відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні // Мороз Є.Д., Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Гуселетова Н.В., Печиборщ В.П., Михайловський М.М., Максименко М.А., Шуригін О.Ю., Мостіпан О.О., Кулева О.В. // Київ 2016. 18с.
www.000webhost.com