Навчальні плани та програми, за якими проходить навчання слухачів:

  • «Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (8 годин)».
  • «Домедична допомога травмованим (8 годин)».
  • «Тактична екстрена медична допомога (8 годин)».
  • «Підготовка викладачів та викладачів-інструкторів з надання домедичної допомоги (24 години)».
  • «Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі (40 годин)».

Лекційний матеріал подається як презентація за допомогою мультимедійних комплексів, з демонстрацією сучасних схем, протоколів, знімків. Особлива увага приділяється практичним заняттям, які займають дві третини від загального обсягу навчальних програм. Практичним заняттям передує показ учбових фільмів з демонстрацією сучасних методів і засобів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Всі курсанти, незалежно від наявності чи відсутності попереднього досвіду, мають можливість теоретично і практично навчитись основам реанімації дорослих, дітей та підлітків, відновленню прохідності дихальних шляхів, дефібриляції, методам іммобілізації, зупинки кровотечі, допомозі при потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи, отруєннях, опіках, різних травмах, гострих захворюваннях, тощо.

 

На заняттях для всіх рівнів і категорій слухачів використовуються найкращий вітчизняний та європейський досвід організації підготовки з невідкладної медичної допомоги – рольові ігри, сценарії-симуляції з відпрацюванням навичок на манекенах.

 

Основним завданням центру є скоординований підхід до підготовки фахівців з невідкладної медичної допомоги для роботи в осередках надзвичайних ситуаціях. Відділення здійснює навчання медичних і не медичних працівників методам та технологіям надання екстреної медичної допомоги при катастрофах та масових пораненнях людей природного та техногенного характеру.

Відділення забезпечує підготовку:

Детальніше: Контингент слухачів

Учбово-тренувальне відділення невідкладної медичної допомоги, в складі Київського науково-практичного об’єднання медицини катастроф (Київське НПО) було створене у листопаді 1995 року.

Детальніше: Історія становлення відділення

В 90-х роках минулого століття на базі Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України» (ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України») разом з Американським міжнародним союзом охорони здоров’я (American International Health Alliance (AIHA)) був створений Навчально-тренувальний центр невідкладної медичної допомоги. Американський міжнародний союз охорони здоров’я забезпечив Навчально-тренувальний центр манекенами, учбовою апаратурою, новою офісною технікою та забезпечив доступ до мережі Internet.

Детальніше: Відділення підготовки інструкторів з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях
www.000webhost.com