Виконання НДР:

 «Патогенетичні особливості травматичної хвороби у постраждалих з полісистемними пошкодженнями на фоні екзогенних інтоксикацій»  (2010-2012 рр., фундаментальне дослідження) д.р. № 0110U000970.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) 
– науковий керівник НДР;

к.мед.н., ст.н.сп. М.Ф.Соколов – відповідальний виконавець НДР.

 
 «Розробити ефективні засади надання екстреної медичної допомоги при травматичних пошкодженнях людини, що виникають внаслідок дорожньо-транспортних пригод» (2010-2012 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0110U000968
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., ст.н.сп. С.П.Сацик (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.


 «Наукове обґрунтування концепції реорганізації Державної служби медицини катастроф України в сучасних умовах» (2011-2013 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0111U006270
д.мед.н., проф. Г.Г. Рощін (директор Центру) – науковий керівник НДР;
д.держ.н., ст.н.сп. А.В. Терент’єва (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.
 
 «Розробити науково-обґрунтовані сучасні принципи організації надання екстреної медичної допомоги населенню зон надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» (2012-2013 рр., прикладне дослідження) д.р.№ 0109U001573.
д.мед.н., проф. Г.Г. Рощін (директор Центру) – науковий керівник НДР;
к.мед.н. І.В. Кошарний (науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.
 
 «Розробити науково-обґрунтовані принципи функціонування системи медичного захисту населення в особливий період (воєнний час) за умов сучасних військових дій» (2012-2014 рр., прикладне дослідження) д.р. № 0112U001490
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н. П.В. Танасієнко (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.

 «Організація хірургічного лікування гриж стравохідного отвору діафрагми через лапароскопічний доступ» (01.01.2012 – 31.12.2012 рр. ініціативне дослідження) 
д.мед.н., ст.н.сп. В.І Нікішаєв (провідний науковий співробітник) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., ст.н.сп. Н.В. Гуселетова (вчений секретар) – відповідальний виконавець НДР.

 «Визначити етіопатогенез патології сполученої тканини у постраждалих після радіаційних аварій на підставі чого розробити патогенетичне обґрунтування лікування постраждалих» (2013-2015рр. фундаментальне дослідження). д.р. № 0113U002106.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., доц. Н.І. Іскра – відповідальний виконавець НДР.

 «Розробити клініко-організаційні принципи функціонування, структуру та кадрово-матеріальний ресурс системи надання екстреної медичної допомоги при дорожньо-транспортних пригодах» (2013-2015рр. прикладне дослідження) д.р.№ 0113U002107.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., ст.н.сп. С.П. Сацик (провідний науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.
 
 «Принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим з пораненнями серця» (2013 –2013 рр. ініціативне дослідження) 
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., О.В. Допіряк  – відповідальний виконавець НДР.

 «Наукове обґрунтування застосування індикаторів оцінки надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим на догоспітальному етапі» (2014-2015 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0115U002515.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н. М.А. Максименко (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.

 «Наукове обґрунтування принципів організації та функціонування відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги (emergency department) у лікарнях інтенсивного лікування та багатопрофільних лікарнях» (2014-2016 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0114U002643.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., В.П. Печиборщ (завідувач відділом) – відповідальний виконавець НДР.

 «Розробити систему медико-організаційних технологій надання медичної допомоги населенню в умовах проведення контртерористичних операцій» (2015-2017 рр. прикладне дослідження), д.р. № 0115U002515.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
 
к.мед.н., М.А. Максименко (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.
 
 «Розробити сучасні науково-обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод» (2016-2018 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0116U003044. д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
к.мед.н., ст.н.сп. В.А. Кушнір (старший науковий співробітник) – відповідальний виконавець НДР.
 
 «
Патогенетичне обґрунтування лікування інфекційних ускладнень травматичного процесу у постраждалих від сучасних бойових дій» (2017-2019 рр. прикладне дослідження) д.р. № 0117U003077.
д.мед.н., проф. С.О. Гур’єв (заступник директора з наукової роботи) – науковий керівник НДР;
д.мед.н., ст.н.сп. П.В. Танасієнко (провідний науковий співробітник)  – відповідальний виконавець НДР.
 
 «
Розробити сучасні медичні технології в гастроінтестінальній ендоскопії» (2017-2019 рр. ініціативне дослідження).  д.р. № 0116U005803.
д.мед.н., ст.н.с.п. Нікішаєв В.І. – науковий керівник НДР;
Болотський М.О. – відповідальний виконавець НДР (на громадських засадах).


 

 

www.000webhost.com